Archive for January, 2012

OZC – Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło

Posted in Energooszczędność on January 21st, 2012 by mgr in?. Krzysztof Lis – Be the first to comment

Przy budowie lub remoncie domu i konieczności dobrania odpowiedniego (optymalnego) systemu grzewczego, istotne jest obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepło i moc do ogrzewania. Te dwa parametry służą następnie do wyboru takiego ogrzewania, które najtaniej ogrzeje budynek nawet w największe mrozy.

W większości przypadków takie obliczenia wykonuje się za pomocą oprogramowania OZC, skrót ten pochodzi od nazwy funkcji — Obliczania Zapotrzebowania na Ciepło. read more »