Życiorys zawodowy | Kontakt

Prowadzę jednoosobową działalność, której głównym obszarem działalności jest szeroko pojęte doradztwo w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie jednorodzinnym. Prowadzę kilka serwisów internetowych o tej tematyce, m.in. bloga o tanim ogrzewaniu oraz bloga o odnawialnych źródłach energii i biopaliwach.

Uprawnienia

Posiadam uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i znajduję się w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw, prowadzonym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Numer wpisu: 7381.

Doświadczenie zawodowe

2006.04 – 2011.12 – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji a następnie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, jako specjalista inżynieryjno-techniczny w zespole ds. Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień.

2003.12 – obecnie – DrewnoZamiastBenzyny.pl – autor i administrator.

Wykształcenie

2009.10 – 2010.09 – Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, studia podyplomowe na kierunku Budownictwo Energooszczędne – Certyfikacja Energetyczna, Audyt Energetyczny i Termomodernizacja Budynków.

2006.01 – 2007.10 – Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, studia uzupełniające magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalności Energetyka Cieplna, ścieżce Maszyny.

2001.10 – 2006.09 – Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, studia inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalności Energetyka Cieplna i ścieżce Maszyny.

Kontakt

Można ze mną skontaktować się na co najmniej kilka sposobów.

Najprościej będzie e-mailem, pod adresem lis@drewnozamiastbenzyny.pl (ew. poczta@krzysztoflis.pro).

Najszybciej będzie przez telefon, mój numer to 662 557 547.

Można też znaleźć mnie na Google+.