Archive for October, 2011

Analiza projektu domu pod kątem energooszoczędności

Posted in Energooszczędność on October 20th, 2011 by mgr in?. Krzysztof Lis – Be the first to comment

Jeśli planujemy zbudować dom i zależy nam na tym, by był efektywny energetycznie (energooszczędny), warto przeanalizować go pod tym kątem już na etapie wybrania projektu i działki.

Mając informację o tym, gdzie dom zostanie wzniesiony i wedle jakiego projektu, można określić dla niego kompletną charakterystykę energetyczną, która zawierać będzie między innymi dwie najważniejsze informacje:

  • sezonowe zapotrzebowanie na ciepło,
  • maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania. read more »