Analiza projektu domu pod kątem energooszoczędności

Jeśli planujemy zbudować dom i zależy nam na tym, by był efektywny energetycznie (energooszczędny), warto przeanalizować go pod tym kątem już na etapie wybrania projektu i działki.

Mając informację o tym, gdzie dom zostanie wzniesiony i wedle jakiego projektu, można określić dla niego kompletną charakterystykę energetyczną, która zawierać będzie między innymi dwie najważniejsze informacje:

  • sezonowe zapotrzebowanie na ciepło,
  • maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania.

Ta pierwsza wielkość pozwoli oszacować koszt ogrzewania domu w ciągu roku. Ta druga zaś dobrać odpowiednie źródło ciepła (kocioł, pompę ciepła), zaprojektować ogrzewanie podłogowe, czy dobrać grzejniki.

Zrobienie charakterystyki energetycznej na etapie projektu i ulokowania domu na działce, pozwoli łatwo przeanalizować pod kątem zmniejszenia zużycia energii przez budynek szereg zmian, m.in.:

  • zmianę orientacji budynku na działce, pod kątem zysków ciepła z energii słonecznej,
  • zmianę wielkości przeszkleń na poszczególnych elewacjach, pod tym samym kątem,
  • wymianę okien na takie o innych parametrach,
  • zmianę materiału konstrukcyjnego ścian z punktu widzenia przenikania ciepła przez ścianę,
  • zwiększenie grubości ocieplenia lub zmianę materiału, z którego zostanie ono wykonane.

Opracowana na etapie projektu charakterystyka energetyczna jest później punktem wyjścia do łatwego i szybkiego wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, czyli dokumentu, który jest niezbędny do legalnego użytkowania budynku.

Jesli chcesz zoptymalizować koszt budowy (ocieplenia) i ogrzania swojego domu a jesteś na etapie projektu, skontaktuj się ze mną.

Leave a Reply